De la Modernitat a la Globalització

28,00 IVA inc.

Què pensaries si un dels pobles que vivien a Amèrica abans de la conquesta per part de les potències europees, denunciés avui a l’Estat espanyol pel deute històric contret? Els personatges que protagonitzen aquesta situació d’aprenentatge tenen diferents opinions i aniran descobrint, mentre estudien les relacions entre Europa i Amèrica del període comprès entre el segle XV i el XXI, que la resposta no és trivial. També, que conèixer el passat és clau per a entendre el present.

Aprendre història des d’una perspectiva competencial requereix agafar altura, i analitzar els grans cicles històrics, per a comprendre tendències i els grans canvis. Implica no seccionar la mirada política de l’econòmica, la cultural i la interacció amb el medi físic. Necessita atendre la vida de les persones de les diferents classes socials, especialment aquelles que són majoritàries. Significa desenvolupar estratègies de recerca, esmolar la mirada holística, assajar la capacitat de treure conclusions… Exactament el que també requereix un treball històric amb ulleres ecosocials i que aquesta situació d’aprenentatge ofereix.

També disponible en castellà.

Packs disponibles:

De la Modernitat a la Globalització + Educar con Enfoque ecosocial

⇒ 3 Situacions d’aprenentatge

⇒ Pack 4º ESO (3 Situacions+ La Modernidad + El Mundo Actual)


Fitxa tècnica

  • Durada: 4 setmanes, aproximadament.
  • Detonant i projecte final: Després de llegir una notícia en la premsa sobre la demanda que una comunitat maputxe ha interposat a l’Estat espanyol, els protagonistes d’aquesta situació d’aprenentatge discuteixen sobre la restitució dels deutes històrics entre territoris i inicien una indagació sobre el colonialisme i el neocolonialisme. Al llarg de la situació d’aprenentatge aniran recopilant informació i finalment celebraran un judici, a la manera del Tribunal Permanent dels Pobles, en el qual posaran a prova tot el coneixement que han anat adquirint sobre l’evolució històrica, econòmica i social de Xile i del poble maputxe.

CE1:Buscar, seleccionar, tractar i organitzar informació sobre temes rellevants del present i del passat, usant críticament fonts històriques i geogràfiques, per a adquirir coneixements, elaborar i expressar continguts en diversos formats.

CE3: Conèixer els principals desafiaments als quals s’han enfrontat diferents societats al llarg del temps, identificant les causes i conseqüències dels canvis produïts i els problemes als quals s’enfronten en l’actualitat, mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca i l’ús de fonts fiables, per a realitzar propostes que contribueixin al desenvolupament sostenible.

CE4: Identificar i analitzar els elements del paisatge i la seva articulació en sistemes complexos naturals, rurals i urbans, així com la seva evolució en el temps, interpretant les causes de les transformacions i valorant el grau d’equilibri existent en els diferents ecosistemes, per a promoure la seva conservació, millora i ús sostenible.

CE6: Comprendre els processos geogràfics, històrics i culturals que han conformat la realitat multicultural en la qual vivim, coneixent i difonent la història i cultura de les minories ètniques presents al nostre país i valorant l’aportació dels moviments en defensa de la igualtat i la inclusió, per a reduir estereotips, evitar qualsevol tipus de discriminació i violència, i reconèixer la riquesa de la diversitat.

Reconèixer el paper dels moviments socials, gràcies a l’organització col·lectiva, en la consecució de millores ecosocials en el passat i en el present

Desenvolupar l’empatia i la compassió a curta i llarga “distància” temporal i espacial i amb altres persones i espècies.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Mostrar que les nostres societats són desiguals des de la perspectiva interseccional (gènere, classe, orientació sexual, identitat, religió, origen, aspecte físic, racialització, etc.) i quines són les causes. Ser conscients que el model de desenvolupament occidental no és generalitzable i està basat en l’espoli de recursos i alteració dels embornals dels ecosistemes, així com en l’empobriment de les persones més vulnerabilitzades.

Mostrar que les relacions jeràrquiques no són les úniques possibles en l’organització social i econòmica macro (escala internacional, estatal, municipal), ni micro (escala familiar, escolar, grups d’iguals).

  • Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals dels principals Estats precolombins.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de pobles igualitaris precolombins i d’alguns contemporanis.

Identificar les principals diferències i similituds entre el període precolonial, el colonialisme i el neocolonialisme a Amèrica.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de l’Amèrica colonitzada (segles XVI i XVII).

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals d’Amèrica Llatina en en els segles XIX al XXI.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la colonització.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la neocolonització.

Valorar que les lluites socials obtenen èxits.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Información adicional
Peso 0,350 kg
Autor/es AA VV
Editorial FUHEM
Lugar Madrid
Fecha Setembre 2023
Páginas 82
ISBN / ISSN 978-84-95801-96-8