¡Oferta!

PACK De la Modernitat a la Globalització+ Educar con enfoque ecosocial

39,00 IVA inc.

Pack Educació Ecosocial:

Situació d’aprenentatge «De la Modernitat a la Globalització» + «Educar con enfoque ecosocial»

També disponible en castellà.


Fitxa tècnica «De la Modernitat a la Globalització»

 • Durada: 4 setmanes, aproximadament.
 • Detonant i projecte final: Després de llegir una notícia en la premsa sobre la demanda que una comunitat maputxe ha interposat a l’Estat espanyol, els protagonistes d’aquesta situació d’aprenentatge discuteixen sobre la restitució dels deutes històrics entre territoris i inicien una indagació sobre el colonialisme i el neocolonialisme. Al llarg de la situació d’aprenentatge aniran recopilant informació i finalment celebraran un judici, a la manera del Tribunal Permanent dels Pobles, en el qual posaran a prova tot el coneixement que han anat adquirint sobre l’evolució històrica, econòmica i social de Xile i del poble maputxe.

CE1:Buscar, seleccionar, tractar i organitzar informació sobre temes rellevants del present i del passat, usant críticament fonts històriques i geogràfiques, per a adquirir coneixements, elaborar i expressar continguts en diversos formats.

CE3: Conèixer els principals desafiaments als quals s’han enfrontat diferents societats al llarg del temps, identificant les causes i conseqüències dels canvis produïts i els problemes als quals s’enfronten en l’actualitat, mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca i l’ús de fonts fiables, per a realitzar propostes que contribueixin al desenvolupament sostenible.

CE4: Identificar i analitzar els elements del paisatge i la seva articulació en sistemes complexos naturals, rurals i urbans, així com la seva evolució en el temps, interpretant les causes de les transformacions i valorant el grau d’equilibri existent en els diferents ecosistemes, per a promoure la seva conservació, millora i ús sostenible.

CE6: Comprendre els processos geogràfics, històrics i culturals que han conformat la realitat multicultural en la qual vivim, coneixent i difonent la història i cultura de les minories ètniques presents al nostre país i valorant l’aportació dels moviments en defensa de la igualtat i la inclusió, per a reduir estereotips, evitar qualsevol tipus de discriminació i violència, i reconèixer la riquesa de la diversitat.

Reconèixer el paper dels moviments socials, gràcies a l’organització col·lectiva, en la consecució de millores ecosocials en el passat i en el present

Desenvolupar l’empatia i la compassió a curta i llarga “distància” temporal i espacial i amb altres persones i espècies.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Mostrar que les nostres societats són desiguals des de la perspectiva interseccional (gènere, classe, orientació sexual, identitat, religió, origen, aspecte físic, racialització, etc.) i quines són les causes. Ser conscients que el model de desenvolupament occidental no és generalitzable i està basat en l’espoli de recursos i alteració dels embornals dels ecosistemes, així com en l’empobriment de les persones més vulnerabilitzades.

Mostrar que les relacions jeràrquiques no són les úniques possibles en l’organització social i econòmica macro (escala internacional, estatal, municipal), ni micro (escala familiar, escolar, grups d’iguals).

 • Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals dels principals Estats precolombins.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de pobles igualitaris precolombins i d’alguns contemporanis.

Identificar les principals diferències i similituds entre el període precolonial, el colonialisme i el neocolonialisme a Amèrica.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de l’Amèrica colonitzada (segles XVI i XVII).

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals d’Amèrica Llatina en en els segles XIX al XXI.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la colonització.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la neocolonització.

Valorar que les lluites socials obtenen èxits.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Índice: «Educar con enfoque ecosocial»

  • ¿Por qué una educación ecosocial?
  • La LOMLOE desde una mirada ecosocial.
  • Descripción de este informe.

 • Funcionamiento de la biosfera.
 • Crisis civilizatoria.
 • Agentes de cambio ecosocial.
 • Desarrollo personal y comunitario.
 • Justicia.
 • Democracia.
 • Técnicas ecosociales.

  • Perfil de etapa de EP y de salida de educación básica y competencias clave.
  • Competencias por áreas (EP) y materias (ESO).
  • Criterios de evaluación.
  • Saberes básicos.
  • Conclusiones del análisis curricular.

  • Competencias específicas por áreas y materias.
  • Saberes básicos.
  • Método.
  • Situaciones de aprendizaje.
  • Evaluación.

  • Acciones para transformar un centro educativo.
  • Ponderación de acciones de transformación de un centro educativo.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Información adicional
Peso 0,75 kg
Autor/es FUHEM
Editorial FUHEM
Lugar Madrid
Fecha Septiembre, 2023
Páginas
ISBN / ISSN