¡Oferta!

PACK L’evolució + Educar con enfoque ecosocial

39,00 IVA inc.

Pack «L’evolució» + «Educar con enfoque ecosocial».

També disponible en castellà.


Fitxa tècnica L’evolució

 • Durada: 4 setmanes aproximadament.
 • Detonantl: dues amigues estan desdejunant i apareix una abella. Les diferents reaccions de les dues enfront de l’insecte són el fil que trena tota la situació d’aprenentatge i les introdueix en l’estudi de l’evolució.
 • El projecte final consisteix en realitzar accions de defensa de la biodiversitat i de projectar, des de la perspectiva de tot l’estudiat sobre com funciona l’evolució, què succeirà amb les espècies d’abelles a partir d’aquest context de pèrdua de biodiversitat.

CE 4: Utilitzar el raonament i el pensament computacional, analitzant críticament les respostes i solucions i reformulant el procediment, si fos necessari, per a resoldre problemes o donar explicació a processos de la vida quotidiana relacionats amb la biologia i la geologia.

CE5: Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències biològiques i de la Terra, per a promoure i adoptar hàbits que evitin o minimitzin els impactes mediambientals negatius, siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.

CE2: Identificar, localitzar i seleccionar informació, contrastant la seva veracitat, organitzant-la i avaluant-la críticament, per a resoldre preguntes relacionades amb les ciències biològiques i geològiques.

Interioritzar la ecodepèndencia humana. Ser conscients que formem part de l’entramat de la vida.

Venerar la biosfera. Valorar la importància de la biodiversitat i dels ecosistemes. Tenir una visió crítica de la idea que la naturalesa existeix per a ser controlada i explotada pels éssers humans. Transcendir de l’antropocentrisme al ecocentrisme.

Conèixer quines són les bases del funcionament de la vida en la Terra: tancament de cicles, ús de l’energia solar, augment de la diversitat i màxima cooperació.

Reconèixer les taxes actuals d’extinció d’espècies i la degradació d’ecosistemes com un problema urgent a posar fre i saber com fer-lo.

Conèixer els elements bàsics de les teories evolutives de Lamarck, Darwin i Margulis.

Valorar les aportacions de dones a la ciència.

Valorar les influències bidireccionals entre la ciència i la societat.

Valorar les implicacions per a l’evolució d’analitzar-la des del conjunt dels ecosistemes i no des de les espècies.

Valorar les implicacions per a la societat d’analitzar el conjunt dels ecosistemes com si funcionessin com un tot.

Conèixer el neodarwinisme.

Conèixer el paper de la coevolució, el mutualisme i la simbiosi en l’evolució

Valorar el mutualisme i la simbiosi com a elements determinants de l’evolució.

Valorar la importància de la biodiversitat.

Concebre a l’ésser humà com ecodependient.

Identificar els elements que estan produint una pèrdua de biodiversitat.

Conèixer diferents estratègies de preservació de la biodiversitat.

Valorar la idoneïtat de diferents estratègies contra la pèrdua de biodiversitat.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Índice: Educar con enfoque ecosocial

  • ¿Por qué una educación ecosocial?
  • La LOMLOE desde una mirada ecosocial.
  • Descripción de este informe.

 • Funcionamiento de la biosfera.
 • Crisis civilizatoria.
 • Agentes de cambio ecosocial.
 • Desarrollo personal y comunitario.
 • Justicia.
 • Democracia.
 • Técnicas ecosociales.

  • Perfil de etapa de EP y de salida de educación básica y competencias clave.
  • Competencias por áreas (EP) y materias (ESO).
  • Criterios de evaluación.
  • Saberes básicos.
  • Conclusiones del análisis curricular.

  • Competencias específicas por áreas y materias.
  • Saberes básicos.
  • Método.
  • Situaciones de aprendizaje.
  • Evaluación.

  • Acciones para transformar un centro educativo.
  • Ponderación de acciones de transformación de un centro educativo.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.