¡Oferta!

PACK Software lliure + Educar con enfoque ecosocial

39,00 IVA inc.

Pack d’oferta: «Software lliure» + «Educar con enfoque ecosocial».

També disponible en castellà.


Fitxa tècnica «Software lliure»

 • Durada: 4 setmanes aproximadament.
 • Detonant i projecte final: el detonant introdueix qüestions centrals com què és la tecnologia, si és neutral o quins impactes genera, per a, a continuació aterrar en el software lliure. Tota la situació d’aprenentatge consistirà a analitzar elements bàsics com la llibertat, la democràcia o la sostenibilitat des del prisma del software. El projecte final proposa elaborar una campanya de promoció del software lliure amb tot l’après.

CE2. Actuar i interactuar d’acord amb normes i valors cívics i ètics, a partir del reconeixement fundat de la seva importància per a regular la vida comunitària i la seva aplicació efectiva i justificada en diferents contextos, per a promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i compromesa amb el bé comú

CE3. Entendre la naturalesa interconnectada i inter i ecodependient de les activitats humanes, mitjançant la identificació i anàlisi de problemes ecosocials de rellevància, per a promoure hàbits i actituds èticament compromesos amb l’assoliment de formes de vida sostenibles.

CE2. Aplicar de forma apropiada i segura diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, utilitzant procediments i recursos tecnològics i analitzant el cicle de vida de productes, per a fabricar solucions tecnològiques accesibles i sostenibles que donin resposta a necessitats plantejades.

CE6. Analitzar processos tecnològics, tenint-ne en compte l’impacte en la societat i l’entorn i aplicant-hi criteris de sostenibilitat i accessibilitat, per a fer un ús ètic i ecosocialment responsable de la tecnologia.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Conèixer satisfactors sostenibles, resilients i justos enfocats cap a la cura de la naturalesa, els éssers vius i de totes les persones. Valorar models col·lectius i cooperatius. Valorar la necessitat de promoure una cultura de suficiència i repartiment, de viure bé amb poc.

Desenvolupar eines per a la reflexió i la presa de decisions col·lectives que incloguin als qui no poden o no se’ls deixa opinar (infància, poblacions llunyanes, generacions futures, altres espècies).

Analitzar la tecnologia des del punt de vista ecosocial. Qüestionar la neutralitat de la tècnica. Sospesar tots els seus impactes, incloent-hi els negatius.

Utilitzar tècniques ecosocials.

Conèixer què és el software lliure

Conèixer sistemes operatius i aplicacions de software lliure.

Valorar el software lliure per sobre del privatiu.

Aprofundir en el concepte de llibertat.

Relacionar democràcia, llibertat i software lliure.

Conèixer els impactes dels aparells electrònics.

Comprendre la relació entre capitalisme i consumisme.

Valorar alternatives al consumisme en l’àmbit digital.

Índice: Educar con enfoque ecosocial

  • ¿Por qué una educación ecosocial?
  • La LOMLOE desde una mirada ecosocial.
  • Descripción de este informe.

 • Funcionamiento de la biosfera.
 • Crisis civilizatoria.
 • Agentes de cambio ecosocial.
 • Desarrollo personal y comunitario.
 • Justicia.
 • Democracia.
 • Técnicas ecosociales.

  • Perfil de etapa de EP y de salida de educación básica y competencias clave.
  • Competencias por áreas (EP) y materias (ESO).
  • Criterios de evaluación.
  • Saberes básicos.
  • Conclusiones del análisis curricular.

  • Competencias específicas por áreas y materias.
  • Saberes básicos.
  • Método.
  • Situaciones de aprendizaje.
  • Evaluación.

  • Acciones para transformar un centro educativo.
  • Ponderación de acciones de transformación de un centro educativo.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Información adicional
Peso 0,75 kg
Autor/es FUHEM
Editorial
Lugar Madrid
Fecha Septiembre, 2023
Páginas
ISBN / ISSN

También te recomendamos…