Software lliure

28,00 IVA inc.

Libertad i Sofía són tan diferents com complementàries, per això sempre estan discutint. Discuteixen sobre la llibertat, sobre la democràcia, sobre el consumisme o sobre la tecnologia. Tots aquests temes estan filats en aquesta situació d’aprenentatge pel software lliure.

Les nostres vides estan profundament digitalitzades i per això és necessari que coneguem que hi ha formes molt diferents de treballar, estudiar i passar estones d’oci en aquest món. Unes afavoreixen la llibertat, la democràcia o la sostenibilitat, i altres, tot el contrari. Amb aquest enfocament ecosocial és amb el qual aquesta situació d’aprenentatge, que es pot desenvolupar en atenció educativa, educació en valors cívics i ètics, i tecnologia, aborda el software lliure.

També disponible en castellà.

PACKS DISPONIBLES:

Software lliure + Educar con Enfoque ecosocial

⇒ 3 Situacions d’aprenentatge

⇒ Pack 4º de la ESO (3 situaciones + La Modernidad + El Mundo Actual)


Fitxa tècnica

  • Durada: 4 setmanes aproximadament.
  • Detonant i projecte final: el detonant introdueix qüestions centrals com què és la tecnologia, si és neutral o quins impactes genera, per a, a continuació aterrar en el software lliure. Tota la situació d’aprenentatge consistirà a analitzar elements bàsics com la llibertat, la democràcia o la sostenibilitat des del prisma del software. El projecte final proposa elaborar una campanya de promoció del software lliure amb tot l’après.

CE2. Actuar i interactuar d’acord amb normes i valors cívics i ètics, a partir del reconeixement fundat de la seva importància per a regular la vida comunitària i la seva aplicació efectiva i justificada en diferents contextos, per a promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i compromesa amb el bé comú

CE3. Entendre la naturalesa interconnectada i inter i ecodependient de les activitats humanes, mitjançant la identificació i anàlisi de problemes ecosocials de rellevància, per a promoure hàbits i actituds èticament compromesos amb l’assoliment de formes de vida sostenibles.

CE2. Aplicar de forma apropiada i segura diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, utilitzant procediments i recursos tecnològics i analitzant el cicle de vida de productes, per a fabricar solucions tecnològiques accesibles i sostenibles que donin resposta a necessitats plantejades.

CE6. Analitzar processos tecnològics, tenint-ne en compte l’impacte en la societat i l’entorn i aplicant-hi criteris de sostenibilitat i accessibilitat, per a fer un ús ètic i ecosocialment responsable de la tecnologia.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Conèixer satisfactors sostenibles, resilients i justos enfocats cap a la cura de la naturalesa, els éssers vius i de totes les persones. Valorar models col·lectius i cooperatius. Valorar la necessitat de promoure una cultura de suficiència i repartiment, de viure bé amb poc.

Desenvolupar eines per a la reflexió i la presa de decisions col·lectives que incloguin als qui no poden o no se’ls deixa opinar (infància, poblacions llunyanes, generacions futures, altres espècies).

Analitzar la tecnologia des del punt de vista ecosocial. Qüestionar la neutralitat de la tècnica. Sospesar tots els seus impactes, incloent-hi els negatius.

Utilitzar tècniques ecosocials.

Conèixer què és el software lliure

Conèixer sistemes operatius i aplicacions de software lliure.

Valorar el software lliure per sobre del privatiu.

Aprofundir en el concepte de llibertat.

Relacionar democràcia, llibertat i software lliure.

Conèixer els impactes dels aparells electrònics.

Comprendre la relació entre capitalisme i consumisme.

Valorar alternatives al consumisme en l’àmbit digital.

Información adicional
Peso 0,350 kg
Autor/es AA VV
Editorial FUHEM
Lugar Madrid
Fecha Setembre 2023
Páginas 82
ISBN / ISSN 978-84-95801-97-5